کارآفرینان و افراد موفق در هر حوزه می توانند با ثبت نام در این طرح به عنوان “مشاور کسب و کار” فعالیت خود را آغاز کرده و ضمن کمک به هموطنان، از این راه کسب درآمد کنند.

مشاور کسب و کار چه کسی است؟

عنوان مشاور کسب و کار به کسی اطلاق می شود که در حوزه ای مشغول به فعالیت باشد و یا بطور کلی کسی که کارآفرین و دارای یک مجموعه است و در آن به درآمد رسیده به عنوان مشاور می تواند به دیگر اشخاصی که تمایل به فعالیت در آن حوزه را دارند کمک کرده و راهنمای مسیر باشد.

[ninja_form id=2]