فلفل دلمه

طرح توجیهی فلفل دلمه گلخانه ای (سال 1400)

طرح توجیهی فلفل دلمه گلخانه ای⚡️ (سال 1401) word.pdf

طرح توجیهی فلفل دلمه گلخانه ای (سال 1401) پرورش فلفل دلمه و احداث گلخانه فلفل دلمه های رنگی از زیباترین صیفی جات هستند که در سفره ایرانیان جایگاه خاصی دارند. فلفل دلمه بهتر است در گلخانه پرورش داده شود، زیرا … ادامه مطلب

0 نظرات