کشاورزی و دامپروری

کشت هیدروپونیک در گلخانه

کشت هیدروپونیک یا کشت بدون خاک برای کنترل بیماریها و آفات خاک بویژه در نواحی گرمسیری که چرخه زندگی این موجودات بطور پیوسته دایر بوده و آلودگی ناشی از آنها این نواحی را بیشتر تهدید می کند، روش بسیار مطلوب … ادامه مطلب

3نظرات