اقامتگاه بوم گردی

خانه بومی
اقامتگاه بوم گردی یا خانه های بومی در ابتدا برای کسب منافع اقتصادی و سوددهی ساخته نشده بودند. رفته رفته با استقبال مردم از این خانه های بومی دولت دخالت خود را آغاز کرد.
با وسط آمدن دولت خانه های بومی شکل رسمی تری به خود گرفتند و با نام اقامتگاه بوم گردی شناخته شدند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن