تولید چسب اوره فرمالدئید

طرح توجیهی تولید اوره و آمونیاک

طرح توجیهی اوره (فرمالدئید و تولید کود اوره) و آمونیاک

طرح توجیهی تولید آمونیاک و تولید رزین و چسب اوره فرمالدئید و تولید کود اوره با استفاده از نرم افزار مالی کامفار 3 نوشته می شود. کلیه مباحث مالی پروژه از جمله هزینه ها و درآمد حاصل از تولید در … ادامه مطلب

0 نظرات