درآمد پرورش بوقلمون

محاسبه سرمایه سود و هزینه یا مخارج پرورش بوقلمون در سال 98

محاسبه سرمایه سود و هزینه پرورش بوقلمون در سال 98

آیا میدانید میزان سرمایه برای شروع پرورش بوقلمون چقدر است؟ در این مقاله میزان درآمد ، سود و هزینه پرورش بوقلمون گوشتی در سال 98 را باهم محاسبه می کنیم. با این مقدمه که میزان توجه و گرایش مردم به … ادامه مطلب

4 نظرات