درخت پالونیا

فواید،مشکلات و مضرات کاشت درخت پالونیا

با اینکه چندین سال از ورود پالونیا به کشور گذشته است اما همچنان از فواید آن غافل شده و از مشکلات و مضرات آن سخن به میان می آید. درخت پالونیا گونه های متنوعی دارد که طبق گفته کارشناسان فقط … ادامه مطلب

6 نظرات

آیا درخت پالونیا مهاجم و کاشت آن غیرقانونی است؟

آیا درخت پالونیا مهاجم و کاشت آن غیرقانونی است؟ واردات گیاهــان خارجی، یکی از معضلات بزرگ تنوع زیســتی در ایران و جهان است. اگرچه جابجایی گیاهــان و جانــوران در دنیــا قدمتی به انــدازه تاریخ مهاجرت های انســانی دارد، ولی با … ادامه مطلب

3 نظرات