طرح توجیهی شترمرغ رایگان

طرح توجیهی پرورش شترمرغ مولد و گوشتی (1400) + 0 تا 100

پس از تحقیقات فراوان طرح توجیهی پرورش شترمرغ مولد، گوشتی(پرواری) در دو نسخه pdf و doc بهمراه آموزش 0 تا 100 پرورش شتر مرغ در شهریور سال 1400 انجام شد. .طرح توجیهی پرورش شترمرغ مولد 150 رأسی در تاریخ 1400/06/14 … ادامه مطلب

3 نظرات