طرح توجیهی گوسفندان رومانف

طرح توجیهی پرورش گوسفند چند قلوزا رومانف (doc pdf 98)

محاسبه هزینه، درآمد و سود پرورش گوسفند رومانف پرواری و داشتی بصورت صنعتی در طرح توجیهی پرورش گوسفند چند قلوزا(چندقلوزا) 70 راسی دو نسخه pdf, doc سال 98 گوسفندان بهترین منبع برای تامین پروتئین می باشند که می توان با … ادامه مطلب

0 نظرات