مشاوره کسب و کار

طرح توجیهی پرورش غاز + مشاوره با آموزش

طرح توجیهی و مشاوره پرورش غاز در ادامه. آیا می دانید مزیت پرورش غاز نسبت به سایر پرندگان چگونه است؟ تخم گذاری غاز در یک سال؟ انواع نژاد غاز برای پرورش ، جوجه غاز و فیلم آموزشی در ادامه… پرورش … ادامه مطلب

1 نظرات