نحوه پرورش بوقلمون در خانه

نحوه و پرورش بوقلمون به روش در خانه (پرورش بوقلمون بومی اصلاح شده)

نحوه پرورش بوقلمون در خانه (اصول پرورش بوقلمون به روش سنتی)

پرورش بوقلمون در خانه از مشاغل پر درآمد خانگی است. مشخصات سالن پرورش، نحوه نگهداری، انتخاب نوع نژاد، مقدار تغذیه از اصول اولیه برای پرورش بوقلمون به روش سنتی و بومی است. پرورش بوقلمون در خانه از پایه ای ترین … ادامه مطلب

2 نظرات