کاشت پالونیا در خوزستان

آیا کاشت درخت پالونیا در خوزستان امکان پذیر است؟

بررسی امکان کاشت درخت پالونیا در استان خوزستان و شهر اهواز همانطور که می دانید درخت پالونیا رشد بسیار سریعی دارد، نسبت به وزش باد مقاوم و برگهای پهنی دارد. اما آیا کاشت درخت پالونیا در خوزستان می تواند راه … ادامه مطلب

5 نظرات