طرح کشت پاییزه کلزا در فارس خوزستان و اصفهان+فیلم

طرح کشت پاییزه کلزا در فارس خوزستان و اصفهان+فیلم

Rate this post

طرح کشت پاییزه کلزا در استان های مرکزی و جنوبی کشور آموزش کاشت برداشت را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

منبع: جهاد کشاورزی