اهمیت و الزام طرح توجیهی اختصاصی

ریسک سرمایه گذاری

بدون برآوردهای مالی و اقتصادی، اقدام نکنید!

قبل از هرگونه اقدام، از میزان سرمایه گذاری، هزینه ها، میزان سوددهی، تعداد سالهای بازگشت سرمایه و دیگر مولفه های مهم برای سرمایه گذاری، آگاهی پیدا کنید.
آگاهی شما از آینده مالی کسب و کار، آرامش ذهنی و ریسک سرمایه شما را به حداقل می رساند.

طرح توجیهی چیست؟

طرح توجیهی جزئیات و توضیحات مربوط به یک پروژه یا طرح را فراهم می‌کند. این گزارش اطلاعاتی ارائه می‌دهد که برای انجام یک پروژه ضروری هستند. این گزارش شامل جوانب مختلفی از پروژه مانند اقتصادی، مالی، فنی، زمانی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.

 

طرح توجیهی، یک گزارش مالی است که جهت دریافت مجوز و وام، الزامی می‌باشد. این گزارش با دقت و جزئیات به اهداف، فرایند اجرای پروژه، نیازمندی‌ها، هزینه‌ها و منافع آن پرداخته و به عنوان یک ابزار مالی مؤثر در جذب سرمایه و اخذ مجوزها از مراجع مختلف شناخته می‌شود.

 

طرح توجیهی شامل تحلیل بازار، مطالعه فنی، تحلیل هزینه‌ها و سودآوری، راهکارهای مدیریتی و برنامه زمانی پروژه است. این گزارش به عنوان یک دستاورد استراتژیک در مراحل ابتدایی پروژه، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و در جلب تأییدها و مجوزها از مراجع مختلف موثر است.

هدف از طرح توجیهی ارائه اطلاعات کافی به سرمایه گذار، مسئولین و تصمیم‌گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات درست و موفق برای اجرای پروژه است که برای اخذ مجوز و دریافت تسهیلات نیز الزامی می باشد.

سفارش طرح توجیهی جهت اخذ مجوز و دریافت وام

طرح توجیهی

مهندس مهدی خلیلیان

کارشناس ارشد سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

گفتگوی تلفنی با کارشناس نگارش طرح توجیهی

اعتماد شما اعتبار ماست